Kontakt

Georg Hartmann, Kahiryanur Yoga, Kahiryanur-Balance
E-Mail: yoga (at) yogaschule-nitai.de
Tel.: 01523 – 39 67 065